Ārdurvju uzstādīšanas instrukcija

 

  Pirms durvju komplekta uzstādīšanas vēlreiz pārliecinieties, vai durvju izmērs atbilst ailes izmēriem, ailes stūri ir taisni un ailes vertikālās un horizontālās malas ir taisnas. Durvju ailei ir jābūt 15-45mm lielākai par durvju kārbas ārējo izmēru. Ja ir nepieciešams, pielāgojiet durvju aili. Mēs neuzņemamies atbildība par defektiem, kas radušies nepareizas durvju uzglabāšanas, košanas vai uzstādīšanas rezultāts.

 

Uzglabāšana
Pārbaudiet produktu uzreiz pēc saņemšanas! Neatbilstošu vai produktu ar defektiem nedrīkst uzstādīt! 

Durvis ir jāuzglabā labi vēdināmās telpās uz līdzenas, horizontālas virsmas. Izvairieties no skrāpējumiem un citiem mehāniskiem bojājumiem!

Durvis nedrīkst uzglabāt tiešos saules staros, neapkurinātās un mitrās telpās, kā arī tieši uz zemes vai betona. Pamatam jābūt stingram un atbilstoši sausam.

Ārdurvju uzstādīšana


Durvis jāuzstāda tā, lai tās nebūtu pakļautas tiešai nokrišņu ietekmei vai saules stariem. Durvis uzstādāmas sienas nišā vai zem jumtiņa/nojumes.

 • Tumšu toņu durvis var izliekties vai izbalēt intensīvas saules ietekmē.
 • Nav pieļaujama produktu izmēru mainīšana, iegriezumu veikšana vai pārkrāsošana. Nepieciešamības gadījumā konsultējieties ar ražotnes pārstāvi.
 • Uzglabāšanas un remontdarbu laikā durvis jānosedz ar celtniecības kartonu vai plēvi, lai novērstu durvju bojājumus apdares darbu gaitā.
 • Aizsargājiet durvis celtniecības objektā (piem. ar plēvi vai papīru), kamēr apdares darbi ir pabeigti! Izmantojot līmlentu aizsargplēves vai papīra nostiprināšanai, sekojiet, lai līmlenta nesaskartos ar durvju vai kārbas virsmu! 

Nepieciešamie materiāli: mitruma aizsarglīdzeklis, āmurs, zāģis, skrūvgriezis, līmeņrādis (500 mm un 2000 mm), taisnleņķa lineāls, urbis, ķīļi, zīmulis, mērlenta, seškantes atslēga, izolācijas vate un hermētiķis.

Ārdurvis tiek piegādātas veselā iepakojumā kā durvju bloks: durvju kārba ir samontēta kopā ar slieksni, durvju vērtne ir ievietota eņģēs.

Pirms uzstādīšanas pārbaudiet produkta kvalitāti un komplektu:

 1. Durvju vērtne
 2. Durvju kārba
 3. Eņģes, slēdzenes korpuss, pretplāksne
 4. Slieksnis
 5. Blīvējumi, nosegvāciņi montāžas atverēm
 6. Uzstādīšanas instrukcija. Garantijas noteikumi.

     FUNCTION sērijas ārdurvju uzstādīšanas instrukcija

Pirms durvju uzstādīšanas pārbaudiet durvju piemērotību sienas ailei, vai sienas aila un stūri ir taisni. Sienas ailei jābūt par 15-45 mm lielākai kā durvju kārbas ārējiem izmēriem. Ja nepieciešams, pārveidojiet durvju aili.  

Novietojiet durvju komplektu uz līdzenas pamatnes ar vēršanās virzienu uz leju.

Atveriet iepakojumu no durvju kārbas malām, lai izvairītos no skrāpējumiem un durvju redzamās daļas bojājumiem.

Izņemiet vērtni no eņģēm.

 

EXT_FUNC_inst_instr_1

Pārliecinieties, vai sliekšņa pamatne ir pietiekami stingra un horizontāla.

Piestipriniet slieksni pie grīdas ar silikonu.

Pārbaudiet arī, vai kārbas vertikālās un horizontālās daļas ir taisnas.

 

 

 

EXT_FUNC_inst_instr_2
Durvju kārbas nostiprināšanai izmantojiet piemērotus dībeļus, skrūves, ķīļus. EXT_FUNC_inst_instr_3

Vispirms nostipriniet kārbas eņģu pusi, pēc tam - pretplāksnes pusi.

Attālums starp kārbas ārmalu un durvju ailas iekšpusi nedrīkst pārsniegt 20mm.

Pārbaudiet, vai kārba ir novietota taisni.

EXT_FUNC_inst_instr_4
Izvēlieties sienai piemērotus stiprinājumus un dībeļus. EXT_FUNC_inst_instr_5
Ja izmantojat iesitamos dībeļus, kuriem iespējama regulēšana, ķīli nebūs nepieciešami. EXT_FUNC_inst_instr_5a
Pārbaudiet, vai vertikālās un horizontālās daļas ir taisnas. EXT_FUNC_inst_instr_6
Lai ievietotu vērtni eņģēs, nedaudz atlaidiet eņģes skrūves. Ielieciet vērtni eņģēs un pievelciet skrūves. Sekojiet, lai vērtnes stūris nepieskartos grīdai, trieciena rezultātā var tikt bojāta durvju apdare. EXT_FUNC_inst_instr_7
Aizveriet durvis un pārliecinieties, lai durvju vērtnes mala būtu vienā līmenī ar durvju kārbas malu (īpaši vērtnes slēdzenes mala). EXT_FUNC_inst_instr_8

Ja nepieciešams, regulējiet eņģes.

Vērtnes vertikālā regulēšana

 • Noņemiet eņģes dekoratīvo uzliku (1.zīm.)
 • Lai paceltu durvju vērtni, atbrīvojiet augšējās regulēšanas skrūves (1.zīm., 1.att.) un pievelciet apakšējās regulēšanas skrūves
 • Lai nolaistu zemāk durvju vērtni, atbrīvojiet apakšējās regulēšanas skrūves un augšējās regulēšanas skrūves. Pēc tam pievelciet tās, lai vērtne atrastos nepieciešamajā augstumā.
 • Pievelciets skrūves tā, lai slodze uz eņģēm tiktu sadalīta vienmērīgi.

 • Uzlieciet metāla dekoratīvas uzlikas (3.zīm.)

Augstuma regulēšana - durvju augstuma pazemināšana

 • Noņemiet eņģu dekoratīvās uzlikas.
 • Ar seškantes atslēgu atbrīvojiet visām eņģēm apakšējo skrūvi 2-3 reizes.
 • Pievelciet vienas eņģes augšējo skrūvi tā, lai durvis nolaistos vēlamajā augstumā.
 • Pievelciet arī otras eņģes augšējo skrūvi tā, lai slodze uz eņģēm tiktu sadalīta vienmērīgi.
 • Pievelciet apakšējo skrūvi.
 • Uzlieciet atpakaļ eņģu metāla uzlikas.

Regulēšana uz sāniem

 • Nedaudz atbrīvojiet eņģu skrūves vērtnē (1. zīm., 3. att.)
 • Pagrieziet eņģes regulējamo skrūvi vajadzīgajā virzienā (2. zīm., 4. att.)
 • Pievelciet eņģu skrūves (3. zīm.,3. att.) tā, lai slodze uz eņģēm tiktu sadalīta vienmērīgi.
EXT_FUNC_inst_instr_9
Aizveriet montāžas caurumus ar plastmasas uzlikām. EXT_FUNC_inst_instr_10

Brīvās vietas starp grīdu un slieksni aizpildiet ar silikonu. Nepieciešamības gadījumā ievietojiet atbalstus.

Uzstādiet ūdens slieksni.

EXT_FUNC_inst_instr_11

Uzstādiet ārdurvis sienas nišā vai zem jumtiņa. Jumtiņam jābūt vismaz 70mm platam. Uzstādot ārdurvis ar stiklu, jumtiņam jābūt vismaz 500mm platam.

 

EXT_FUNC_inst_instr_12

Spraugu starp sienu un durvju kārbu aizpildiet ar siltumizolācijas vates strēmelēm. Kārbas ārpusē atstājiet 10-20mm brīvu vietu. Kārbas iekšpusē siltumizolācijas vati pielīmējiet pie durvju kārbas. Kārbas ārpusē vati nedrīkst līmēt.

Uzstādiet aplodas.
EXT_FUNC_inst_instr_13

 

Uz sākumu

 BASIC ārdurvju uzstādīšanas instrukcija

Pirms durvju komplekta uzstādīšanas vēlreiz pārliecinieties, vai durvju izmērs atbilst ailes izmēriem, ailes stūri ir taisni un ailes vertikālās un horizontālās malas ir taisnas. Durvju ailei ir jābūt 15-45mm lielākai par durvju kārbas ārējo izmēru. Ja nepieciešams, pielāgojiet durvju aili.

Novietojiet durvju komplektu uz līdzenas pamatnes ar vēršanās virzienu uz leju. Atveriet iepakojumu no durvju kārbas malām, lai izvairītos no skrāpējumiem un durvju redzamās daļās bojājumiem.

Izņemiet vērtni no eņģēm.
EXT_BASIC_inst_instr_1

Pārliecinieties, vai sliekšņa pamatne ir pietiekami stingra un horizontāla.

Piestipriniet slieksni pie grīdas ar silikonu.

Pārbaudiet arī, vai kārbas vertikālās un horizontālās daļas ir taisnas.

EXT_BASIC_inst_instr_2
Durvju kārbas nostiprināšanai izmantojiet piemērotus dībeļus, skrūves, ķīļus. EXT_BASIC_inst_instr_3

Vispirms nostipriniet kārbas eņģu pusi, pēc tam pretplāksnes pusi.

Attālums starp kārbas ārmalu un durvju ailas iekšpusi nedrīkst pārsniegt 20mm.

Pārbaudiet, vai kārbas vertikālās un horizontālās daļas ir taisnas.

EXT_BASIC_inst_instr_4
Izvēlieties sienai piemērotus stiprinājumus un dībeļus. EXT_BASIC_inst_instr_5
Ja izmantojat iesitamos dībeļus, kuriem iespējama regulēšana, ķīli nebūs nepieciešami. EXT_BASIC_inst_instr_5a
Pārbaudiet, lai vertikālās un horizontālās daļas būtu taisnas. EXT_BASIC_inst_instr_6
Lai ievietotu vērtni eņģēs, nedaudz atlaidiet eņģes skrūves. Ielieciet vērtni eņģēs un pievelciet skrūves. Sekojiet, lai vērtnes stūris nepieskartos grīdai, trieciena rezultātā var tikt bojāta durvju apdare. EXT_BASIC_inst_instr_7
Aizveriet durvis un pārliecinieties, lai durvju vērtnes mala būtu vienā līmenī ar durvju kārbas malu. EXT_BASIC_inst_instr_8

Ja nepieciešams, regulējiet eņģes.

Vērtnes vertikālā regulēšana

 • Noņemiet eņģes dekoratīvo uzliku (1. zīm.)
 • Lai paceltu durvju vērtni, atbrīvojiet augšējās regulēšanas skrūves (1. zīm., 1. att.) un pievelciet apakšējās regulēšanas skrūves
 • Lai nolaistu zemāk durvju vērtni, atbrīvojiet apakšējās regulēšanas skrūves un augšējās regulēšanas skrūves. Pēc tam pievelciet tās, lai vērtne atrastos nepieciešamajā augstumā.
 • Pievelciets skrūves tā, lai slodze uz eņģēm tiktu sadalīta vienmērīgi.
 • Uzlieciet metāla dekoratīvās uzlikas (3. zīm.)

Regulēšana uz sāniem

 • Nedaudz atbrīvojiet eņģu skrūves vērtnē (1. zīm., 3. att.)
 • Pagrieziet eņģes regulējamo skrūvi vajadzīgajā virzienā (2. zīm., 4. att.)
 • Pievelciet eņģu skrūves (3. zīm., 3. att.)

korkeussaato

EXT_BASIC_inst_instr_9
Aizveriet montāžas caurumus ar plastmasas uzlikām. EXT_BASIC_inst_instr_10

Brīvās vietas starp grīdu un slieksni aizpildiet ar silikonu. Nepieciešamības gadījumā ievietojiet atbalstus.

Uzstādiet ūdens slieksni.

EXT_BASIC_inst_instr_11
Uzstādiet durvis sienas nišā vai zem jumtiņa. Jumtiņam jābūt vismaz 70mm platam. Uzstādot ārdurvis ar stiklu, jumtiņam jābūt vismaz 500mm platam. EXT_BASIC_inst_instr_12

Spraugu starp sienu un durvju kārbu aizpildiet ar siltumizolācijas vates strēmelēm. Kārbas ārpusē atstājiet 10-20mm brīvu vietu. Kārbas iekšpusē siltumizolācijas vati pielīmējiet pie durvju kārbas. Kārbas ārpusē vati nedrīkst līmēt.

Uzstādiet aplodas.
EXT_BASIC_inst_instr_13
 Ja nepieciešams, regulējiet pretplāksnes skrūves tā, lai durvis aizvērtos vienmērīgi. EXT_BASIC_inst_instr_14

 

 Uz sākumu

 

Apkopes instrukcija

 • Ja durvis nav bojātas vai neparasti nodilušas, pietiek ar vieglu tīrīšanu ar parastu tīrīšanas līdzekli (kas nav sārmains). Lai saglabātu spīdumu, durvis var reizi gadā pēc tīrīšanas apstrādāt ar, piemēram, auto vasku. Tas atvieglina arī turpmāko tīrīšanu. Abrazīvu tīrīšanas līdzekļu un šķīdinātāju lietošana ir aizliegta.
 • Finierētas ārdurvis ir jātīra ar tīru sausu drānu. Ieteicams vismaz reizi gadā finierētu durvju vērtni un kārbu no jauna ieeļļot. Lietojiet šim mērķim āra apstākļiem piemērotas bezkrāsas koka eļļas (eļļojot ievērojiet eļļai pievienoto instrukciju).
 • Attīriet slieksni no putekļiem un smiltīm atbilstoši vajadzībai, un reizi gadā uzklājiet āra apstākļiem piemērotu bezkrāsas koka eļļu (kas neveido plēvi).
 • Durvju eņģes un slēdzenes eļļojiet reizi gadā vai atbilstoši vajadzībai. Vismaz reizi gadā pārbaudiet un vajadzības gadījumā pievelciet slēdzenes, eņģu un roktura stiprinājumus.

 Uz sākumu

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkfailus, lai uzlabotu jūsu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Ja piekrītat to izmantošanai, noklikšķiniet šeit, lai turpinātu. Pretējā gadījumā, iespējams, vēlēsieties izlasīt mūsu Sīkfailu politiku šeit un uzzināt, kā bloķēt vai atspējot sīkfailus. Sīkfailu atspējošanas rezultātā šī tīmekļa vietne var nedarboties pareizi, un jūs, iespējams, nevarēsiet piekļūt atsevišķām zonām.