Saunas durvju uzstādīšanas instrukcija

   Pirms durvju uzstādīšanas uzmanīgi izlasiet montāžas instrukciju. Pārbaudiet, vai pasūtītās durvis atbilst ailes izmēriem! Atbilstošas ventilācijas nodrošināšanai saunas durvis jāuzstāda 100-200mm virs grīdas. Uzmanīgi atveriet iepakojumu, nesabojājot durvis un to sastāvdaļas.

Īsceļi:

 

 Uzglabāšana un drošība

 

Strādājot ar stikla durvīm, esiet uzmanīgi! Pirms uzstādīšanas saunas durvis glabājiet uz līdzenas virsmas, sausās un labi ventilējamās telpās. No triecieniem īpaši jāuzmana stikla vērtnes stūri. Nepieļaujiet mehāniskus triecienus un izvairieties no smagu priekšmetu novietošanas uz iepakotām durvīm.

Uzmanīgi atveriet iepakojumu un pārliecinieties, vai durvis nav bojātas transportēšanas laikā. Bojātu produktu nedrīkst uzstādīt!

Aizsardzībai izmantojiet kādu mīkstu materiālu vai paklāju. Uzstādot durvis, izmatojiet aizsargbrilles. Lai izvairītos no durvju izslīdēšanas, lietojiet darba cimdus ar neslīdošu virsmu.

Esiet uzmanīgi, lietojot metāla darbarīkus! Tie ātri var sabojāt vērtnes malu. Ražotājs nav atbildīgs par stikla bojājumiem, kas radušies uzstādīšanas laikā.


PICK_NB-glass
 

PICK_NB_prillid

 

  ADVANCE sērijas Purity saunas durvju uzstādīšanas instrukcija

SPA_2_persons_needed

Durvju uzstādīšanai nepieciešami divi cilvēki.

Nepieciešamie instrumenti:

Torx T30 atslēga, āmurs, līmeņrādis, leņķis, urbjmašīna, kokskrūves (5x80), ķīļi un mērlente.

Durvju kārbas noņemšana

1. Uz grīdas novietojiet nelielus balstus 10cm augstumā tā, lai vērtne nav vienā līmenī ar eņģēm. Novietojiet durvis uz balstiem ar vērtni uz leju.

2. Atveriet iepakojumu. Noņemiet eņģu stiprinājumu skrūves un eņģu ekscentrus.

3. Atveriet eņģes pēc iespējas tālāk no stikla vērtnes.

4. Uzmanīgi noņemiet kārbu! Stikla vērtne paliek uz balstiem.

ohje_a

Kārbas horizontālā šķērskoka stiprināšana un vēršanās virziens.

Visas universālā vēršanās virziena jeb simetriskās saunas durvis ir iepakotas kā labās vēršanās virziena durvis. Izvēlieties nepieciešamo vēršanās virzienu!

5. Noņemiet kārbu saturošo šķērskoku no kārbas apakšdaļas.

6A. Ja nevēlaties mainīt durvju vēršanās virzienu, piestipriniet kārbas horizontāli pie vertikālajām daļām ar vismaz divām kokskrūvēm katrā stiprinājuma vietā.

6B. Ja vēlaties mainīt durvju vēršanās virzienu uz kreiso pusi, noņemiet  kārbas horizontāli un piestipriniet to kārbas apakšdaļā, kur bija šķērskoks, ar vismaz divām kokskrūvēm katrā stiprinājuma vietā.

Ohje_b

Kārbas nostiprināšana ailē

7. Ņemot vērā durvju vēršanās virzienu, ievietojiet kārbu ailē! Lai izvairītos no kārbas bojājumiem, to nostiprinot ar skrūvēm, veiciet priekšurbumus nepieciešamajās vietās. Viegli nostipriniet kārbas vertikāļu augšējās skrūves.

8. Ar ķīļu un līmeņrāža  palīdzību noregulējiet kārbas stāvokli. Vispirms nostipriniet kārbas eņģu daļu. Pārliecinieties, vai kārbas vertikālās un horizontālās daļas ir taisnas un līmenī.

Vērtnes ielikšanas eņģēs

9. Pirms novietojiet vērtni vertikālā stāvoklī, zem vērtnes malas jāpaliek koks vai cits mīksts materiāls (MDF balsti). Uz grīdas durvju vēršanās virzienā vēlams izklāt paklāju, lai, uzstādot vērtni, novērstu stikla triecienu pret grīdu.

10. Ievietojiet vērtni eņģēs. Lai novērstu durvju izslīdēšanu, izmatojiet cimdus ar pretslīdes pārklājumu. Ievietojiet ekscentrus un paplāksnes un nostipriniet tās.

Ohje_d

Kārbas pretplāksnes daļas nostiprināšana

11. Vispirms piestipriniet kārbas augšdaļu, pārliecinieties, vai kārba ir uzstādīta precīzi un taisni.

12. Ieskrūvējiet pārējās skrūves un uzmanīgi aizveriet durvis. Pārliecinieties, vai attālums starp durvju kārbu un vērtni ir vienāds. Nepieciešamības gadījumā ar ekscentriem regulējiet vērtnes stāvokli.

 

Uzstādiet rullīšslēģi, rokturus un aplodas

13. Nostipriniet rullīšslēģi, rokturus un aplodas.

14. Ar aplodām nosedziet kārbas un sienas savienojumu vietas.

Saunas durvju regulēšana virzienā uz sāniem.

15. Ja aizverot durvis vērtne skaras pie kārbas, vērtni iespējams regulēt ar ekscentriem.

 Ohje_f

     

Uz sākumu

Ekspluatācijas instrukcija

 

  Clever sērijas saunas durvju (bronzas, pelēks un caurspīdīgs stiklojums) uzstādīšanas instrukcija

SPA_2_persons_needed


Durvju uzstādīšanai nepieciešami divi cilvēki. Nepieciešamie instrumenti: Torx T30 atslēga, āmurs, līmeņrādis, leņķis, urbjmašīna, kokskrūves (5x80), ķīļi un mērlente.

Durvju kārbas noņemšana


1. Uz grīdas novietojiet nelielus balstus, 10cm augstumā tā, lai vērtne nav vienā līmenī ar eņģēm. Novietojiet durvis  uz balstiem, vēršanās virzienā uz leju.

2. Atveriet iepakojamu!

3. No eņģēm noņemiet uzlikas un atskrūvējiet skrūves.

4. Uzmanīgi atvienojiet kārbu.  Atveriet eņģes pēc iespējas tālāk no stikla vērtnes.

ohje_a

Kārbas horizontālā šķērskoka stiprināšana un vēršanās virziens.

5. Noņemiet kārbu saturošo koka līsti no kārbas apakšas.

6A. Visas universāla vēršanās virziena saunas durvis ir samontētas kā labā virziena durvis. Ja nevēlaties mainīt durvju vēršanās virzienu, piestipriniet kārbas horizontāli pie vertikālajām daļām ar vismaz divām kokskrūvēm katrā stiprinājuma vietā.

6B. Ja vēlaties mainīt durvju vēršanās virzienu uz kreiso pusi, noņemiet  kārbas horizontāli un piestipriniet to kārbas apakšdaļā, ar vismaz divām kokskrūvēm katrā stiprinājuma vietā.

Ohje_b

Ievietojiet kārbu ailē un nostipriniet kārbas eņģu daļu

7. Ņemot vērā durvju vēršanās virzienu, ievietojiet kārbu ailē! Lai izvairītos no kārbas bojājumiem, to nostiprinot ar skrūvēm, veiciet priekšurbumus nepieciešamajās vietās.

8. Ar ķīļu un līmeņrāža  palīdzību noregulējiet kārbas stāvokli. Vispirms nostipriniet kārbas eņģu daļu. Pārliecinieties, vai kārbas vertikālās un horizontālās daļas ir taisnas un līmenī.

 

 

Ielieciet vērti eņģēs.


9. Pirms novietojiet vērtni vertikālā stāvoklī, zem vērtnes malas jāpaliek koks vai cits mīksts materiāls. Uz grīdas durvju vēršanās virzienā vēlams izklāt paklāju, lai, uzstādot vērtni, novērstu stikla triecienu pret grīdu.

10. Ievietojiet vērtni eņģēs. Lai novērstu durvju izslīdēšanu, izmatojiet cimdus ar pretslīdes pārklājumu. Ievietojiet ekscentrus un paplāksnes un nostipriniet tās.

Ohje_c

Kārbas pretplāksnes daļas nostiprināšana.


11. Vispirms piestipriniet kārbas augšdaļu, pārliecinieties, vai kārba ir uzstādīta precīzi un taisni.

12. Ieskrūvējiet pārējās skrūves un uzmanīgi aizveriet durvis. Pārliecinieties, vai attālums starp durvju kārbu un vērtni ir vienāds. Nepieciešamības gadījumā ar ekscentriem regulējiet vērtnes stāvokli.

 

Uzstādiet rullīšslēģi, rokturi un aplodas.
13. Nostipriniet  rullīšslēģi, rokturi un aplodas.

14. Ar aplodām nosedziet kārbas un sienas savienojumu vietas.
 • Noņemiet dekoratīvās uzlikas no eņģēm!
 • Nedaudz atskrūvējiet eņģu skrūves, novietojiet vērtni vēlamajā stāvoklī!
 • Pievelciet eņģu skrūves!
 • Uzlieciet dekoratīvās uzlikas eņģēm!

 
 

 

 

 

 

Ohje_e

       Uz sākumu

      Ekspluatācijas instrukcija

    Vertikālā roktura uzstādīšana


 1. Kopā ar gumijas starpliku uzmanīgi uzstādiet metāla stiprinājumu vērtnes apakšpusē.
 2. Uzstādiet rokturus un ar skrūvju palīdzību viegli nostipriniet tos. Izmantojiet seškantes atslēgu.
 3. Rokturu vidusdaļā ievietojiet koka atbalstus no abām pusēm un ar skrūvi tos nostipriniet.
 4. Kopā ar gumijas starpliku uzstādiet metāla stiprinājumu vērtnes augšpusē.
 5. Saskrūvējiet metāla stiprinājumu un rokturi.
 6. Pārbaudiet, vai rokturis ir vienādā attālumā no vērtnes malas, kā arī vai tas ir paralēli vērtnei.
 7. Pievelciet visas skrūves.

pystyvetimen_asennus_A

pystyvetimen_asennus_B

Uz sākumu

   Horizontālā roktura uzstādīšana

NB! Ar saunas durvju horizontālā roktura izmantošanas īpatnībām iepazīstieties lapā Tehniskā informācija saunas durvīm!


 1. Kopā ar gumijas starpliku uzstādiet mētāla stiprinājumu vērtnes roktura vietā vispirms eņģu pusē.
 2. Uzlieciet rokturus abās vērtnes pusēs un viegli piestipriniet ar skrūvēm.
 3. Kopā ar gumijas starpliku uzstādiet metāla stiprinājumu vērtnes vidusdaļā roktura vietā
 4. Roktura vietā ielieciet koka starplikas un nostipriniet tās ar skrūvēm.
 5. Pārliecinieties, vai rokturis ir uzstādīts taisni un horizontāli.
 6. Pievelciet skrūves.
vaakavetimen_asennus

Horizontālā roktura ekspluatācijas ierobežojumi. 

Horizontālo saunas durvju rokturi var uzstādīt tikai vietās, kur attālums no durvju kārbas ārmalas līdz šķērssienai ir vismaz 30 mm. Tikai šādā gadījumā durvis ar horizontālo rokturi varēs atvērt pilnībā, vismaz 90 °. Bez tam kārbai jābūt uzstādītai vienā līmenī ar vēršanās virzienā esošo sienu, lai netiktu apgrūtināta durvju atvēršana.

Uz sākumu

 

Saunas durvju ekspluatācijas instrukcija.

Durvju lielisku izskatu nodrošinās to regulāra apkope.

Saunas durvju tīrīšana

Saunas durvis var tīrīt ar sanitāro telpu tīrīšanas līdzekļiem. Pēc tīrīšanas tās jānoskalo ar ūdeni un jānoslauka.

Sakaltušus traipus tīriet ar vieglu etiķskābes sķīdumu. Pēc tīrīšanas durvis jānoskalo ar ūdeni un jānoslauka. Vērtnes spodrināšanai izmantojiet logu tīrīšanas audumus.

Kārbas kopšana

Neapstrādātas priedes durvju kārbas ir jāapstrādā tūlīt pēc uzstādīšanas. Izvēlieties koksnei piemērotus aizsarglīdzekļus (piem., produktus Supi, skat www.vivacolor.lv), kas palēnina koksnes izmaiņas pastāvīgi liela mitruma iespaidā (pelējums utt). Melni vai balti krāsotas kārbas tīrāmas ar mitru drānu, pēc tam jānoslauka sausas.

Izvairieties no abrazīvu tīrīšanas līdzekļu izmantošanas! Izvairieties no tīrīšanas līdzekļu ilgstošas saskares ar stikla un kārbas virsmu, tādēļ vienmēr noskalojiet tos ar tīru ūdeni pēc ķīmisku vielu lietošanas!

Uz sākumu

 

 

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkfailus, lai uzlabotu jūsu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Ja piekrītat to izmantošanai, noklikšķiniet šeit, lai turpinātu. Pretējā gadījumā, iespējams, vēlēsieties izlasīt mūsu Sīkfailu politiku šeit un uzzināt, kā bloķēt vai atspējot sīkfailus. Sīkfailu atspējošanas rezultātā šī tīmekļa vietne var nedarboties pareizi, un jūs, iespējams, nevarēsiet piekļūt atsevišķām zonām.